CoachMac

Over ons

Elementaire thema’s in een digitale gesystematiseerde samenleving zijn communicatie, informatie en technische applicaties. Een krachtige interactieve combinaties van drives die maatschappelijke veranderingen, vernieuwde ontwikkelingen en innovatieve technische toepassingen voortbrengen.

CoachMac basisachtergrond communicatiewetenschappelijke UVA, reflecteert meer dan 33 jaar succesvol ondernemerschap. Een entrepreneur met eigen ondernemingen die daarnaast vanuit passie, startups en bestaande bedrijven begeleidend ondersteunt bij hun ondernemende oriëntering. Wij zijn onderscheidend herkenbaar in kennis, andersdenkend door opgedane ervaringen en direct interactief gelieerd aan maatschappelijke veranderingsprocessen.

Onderschat wordt de invloed van communicatie op alle essentiële individuele, commerciële en publieke maatschappelijke veranderingen. Kracht en macht van veranderingen zichtbaar in het sociale, culturele, economische en politieke landschap. Kernissue is dat invloeden, aanpassingen en daaruit voortvloeiende domino-effect van veranderingen in het ontwikkelings- en uitvoeringproces niet naar een oplossing gericht integratie- en acceptatieproces wordt vertaald.

CoachMac, andersdenkend en oplossing gericht in aanpak, stelt het integratie- en acceptatieproces centraal in de totale impact van nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en toepassingen. Coaching is veel meer dan een gefragmenteerde deelbenadering van vraagstukken. Vernieuwingen, veranderingen en participatie door mensen, ondernemingen, commerciële en maatschappelijke organisaties heeft altijd consequenties in het gehele ontwikkelingsproces.

Missie

Coaching benodigd, door snelheid van veranderingen en de complexiteit van de communicatiemaatschappij, een bredere consensus dan een adviserende begeleidende deelbenadering van organisatie en zijn medewerkers.

Voor ons is coaching een bevlogen combinatie van passie, creativiteit, kennis, ervaring om vanuit individuele participatie en doormiddel van teamvorming een breed gedragen gewenste positionering te realiseren. Het is de interactie van individuele doelstellingen naar een unieke gewenste organisatie of onderneming positionering.

CoachMac concept creëert, ontwikkelt, bedenkt vanuit andersdenkende interactieve inzichtelijk benaderingen nieuwe verhelderde onderscheidende structurele oplossingen. Ons concept is breed en oplossing georiënteerd waarbij we zowel vanuit persoonlijke betrokkenheid als in teamverband, gemaakte participerende transparante onderlegde afspraken naar eenvoudige geformuleerde doelstructuren vertalen.

Visie

Wij zijn van mening en het is onze intentie dat iedereen ongeacht ambitie, interesse, niveau, eigen waarden en andere individuele indicatoren de kwaliteiten en talenten heeft om vanuit de juiste persoonlijke ondersteunende benadering zijn doelstellingen te ontdekken, formuleren en te positioneren.

Het voorafgaande bereikte individuele aanpassings- en acceptatieproces kan vervolgens worden opgeschaald naar het niveau van teamvorming om de unieke gewenste gepositioneerde bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren. Essentieel en bepalend in dit transformatieproces is de succesvolle afronding van het integratie- en acceptatieproces van veranderingen en beoogde doelstellingen op alle niveaus.